ICT Seminar on Digital Financial Services 2019 at Baglung on August 5, 2019

Card image

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासँघ बाग्लुङ्गको आयोजनामा सुचना प्रविधि सम्मेलन Prabhu Pay - ICT Seminar on Digital Financial Services भब्य रुपमा सम्पन्न भएको छ ।


Copyright © 2018 Federation of Computer Association Nepal (CAN Federation) | All rights reserved

Powered by Young Minds