ICT Seminar on Digital Financial Services at Salyan July 25, 2019

Card image

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासँघ (क्यान महासँघ) सल्यानले आइ.सी.टी सेमिनार सम्पन्न गरेको छ । डिजिटल फाइनानन्सियल सम्बन्धी सेमिनारमा सूचना तथा संचार प्रबिधिको क्षेत्रमा लाग्नु भएका व्यवसायि, संघ-सस्था,सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायमा कार्यरत IT ईन्जिनियर लगायत अन्य १०० भन्दा बढीको उपस्थिति बीच कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ I


Copyright © 2018 Federation of Computer Association Nepal (CAN Federation) | All rights reserved

Powered by Young Minds