Highlights

2021 Dec

16

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) को जिल्ला शाखा, प्रदेश समिति र केन्द्रीय साधारणसभा सम्बन्धि सुचना ।
....

2020 Feb

6

सूचना ! सूचना ! सूचना !
सूचना ! सूचना ! सूचना !  कोरोना भाइरसको कारण नेपाल सरकारले कुनै पनि सभा सम्मेलन लगायतका अन्य कार्यक्रमहरु हालको लागि नगर्न भन... ....

2019 Nov

22

CAN Infotech 2020
Please click the given below link for more details of floor Plan Floor%20Plan_2020_flex_80x6... ....

2019 Nov

22

CAN Infotech 2020 Application Contract form
Application Contract form ....

2019 Nov

22

CAN Infotech 2020 Sponorship Category
Sponsorship Category ....

2019 Nov

22

Sponsorship Proposal for CAN Infotech 2020
Sponsorship Proposal for CAN Info-tech 2020 ....

2019 Nov

22

CAN Infotech 2020 Sponorship form
Sponsorship form ....

2019 Nov

12

CAN Infotech 2020
Date of Info-tech on Seven Different Provinces            ... ....

2019 Oct

25

Notice
Notice ....

2019 Oct

25

मतदाता नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा
मतदाता नामावली प्रकाशन ....

Copyright © 2018 Federation of Computer Association Nepal (CAN Federation) | All rights reserved

Powered by Young Minds